Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De Oecumenische Basisgroep Heerenveen is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Analyse en publicatie door andere partijen dan de Oecumenische Basisgroep Heerenveen van de op deze site geplaatste informatie is, zonder schriftelijke toestemming van de Oecumenische Basisgroep Heerenveen, niet toegestaan.