Jaarverslag

Hieronder treft u het verslag aan van onze aktiviteiten in het afgelopen jaar (2018).

Vieringen

Na de evaluatie in juni is er een programma vastgesteld met de thema’s voor het komende jaar. De thema’s zijn aangedragen door de leden, en tot een samenhangend geheel gemaakt door enkelen uit de groep. Deze zijn teruggekomen als thema in de maandelijkse vieringen.

Men kon zich inschrijven om deel te nemen aan de voorbereiding van een viering. Per viering deden er drie Š vier mensen mee. Nel van de Briel ondersteunde deze groepjes, vanuit haar theologische achtergrond.

De vieringen beginnen altijd om 10 uur, en na de tijd is er koffie, en is er ruimte om bij te praten.††

In dit jaar zag het programma er als volgt uit:

Zondag† 7 januari 2018†††††† †††††† Licht. Hierin is er aandacht voor het begin van het nieuwe jaar.†††††† Deze viering heeft altijd een feestelijk accent.

Zondag 4 februari 2018†††††† ††††† Vergeving

Zondag 4 maart† 2018††††††††† †††† Die hoorder, dat ben jij

Zondag 8 april† 2018††††††††††† ††††† Schatgraven

Zondag 6 mei† 2018†††††††††††† ††††† De schapen en de bokken

Zondag 2 juni† 2018 ††††††††††††††††† Afsluiting van het seizoen

Zondag 2 september† 2018††††††† Boven is het stil…?

Zondag† 7 oktober 2018†††††††††††† De kloof tussen arm en rijk

Zondag 4 november 2018††††††††† Het geloof als bevrijdende dans

Zondag 2 december 2018††††††††† Hoor mij, antwoord mij

Tijdens elke viering is er een collecte gehouden voor een goed doel, dat door de mensen die de voorbereiding doen, is uitgekozen.

Leerhuis

Ook is er ieder jaar een leerhuis, en dat was dit jaar op† donderdag 8 maart.

Het thema was:† Boven is het (onnodig) stil, n.a.v. het boek met bijna dezelfde titel:† Boven is het stil, van de schrijver Gerbrand Bakker, die dit boek †in 2006 schreef.

Ds Sytze Ypma, uit Franeker, heeft dit leerhuis verzorgd. De schrijver geeft in zijn boek† een mensbeeld van een eenzaam wezen, alleen, op zichzelf teruggeworpen. Ypma –en vele anderen- weigerde dat te geloven. Maar wat was “Boven” dan wel, als het beeld van de almachtige God met allerlei menselijke eigenschappen niet meer kon voldoen? Harry Kuitert zegt : “Alle spreken over boven komt van beneden” (de mens is een projecterend wezen). Maar als “boven” niet bestaat, wat betekent geloven dan? †Het heeft een zeer boeiende, inspirerende avond opgeleverd.