Meedoen

Deelnemen is op verschillende manieren mogelijk:

  • bezoeken van onze vieringen

  • mee voorbereiden van een viering

  • leveren van muzikale inbreng, middels deelname in het ondersteunende koortje, of het bespelen van een instrument

  • deelnemen aan leerhuisavonden

Meedoen is geen doel op zich, maar vloeit voort uit de herkenning die u ervaart door met elkaar op zoek te zijn naar wat ons bindt: het ongenoemde, de geest van God.