Financiën

Financieel gezien draait de groep op de vrijwillige bijdragen van de deelnemers aan de Basisgroep. Het richtbedrag voor deze bijdrage is € 100 per persoon per jaar. Het bankrekeningnummer is NL10RABO0152359230  t. n. v.  Oecumenische Basisgroep Heerenveen.

De Oecumenische Basisgroep Heerenveen is een ANBI-erkende instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De erkenning houdt in dat de bijdrage die u aan de Oecumenische Basisgroep Heerenveen overmaakt voor de Inkomstenbelasting kan worden aangemerkt als gift.

Ook de bijdrage aan ‘goede doelen’ waarvoor geld wordt ingezameld tijdens een viering kan naar het hierboven gemelde banknummer worden overgemaakt. Dit onder vermelding van het betreffende doel. Onze penningmeester maakt ook die giften over naar de instelling of organisatie in kwestie.

Zie hier voor het financieel verslag bij ANBI status over het afgelopen jaar (2021).