Historie

In april 1985 begon een groep van 15 mensen met het op een andere manier gestalte geven aan geloofsbeleving en aan samen kerk zijn; anders dan tot op dat moment in Heerenveen bestond.

Belangrijk daarbij waren:

  • eigen verantwoordelijkheid
  • verbondenheid met bewegingen in de samenleving die streven naar gerechtigheid en vrede¬† (IKV, Amnesty International, Wereldwinkel, Solidaridad, e.d.)
  • een kritische manier van omgaan met geloofsvragen
  • ruimte voor kinderen in de vieringen
  • het behoren tot verschillende kerken.Via een proces van kennismaking en experiment begonnen we in maart 1986 met de maandelijkse vieringen. Iedere 3 maanden was er een viering speciaal voor de kinderen. Tussendoor was er de mogelijkheid deel te nemen aan leerhuisbijeenkomsten.

Al gauw voelden we de behoefte aan theologische ondersteuning en werd de hulp ingeroepen van de theoloog Meindert de Goede. Hij begeleidde de leerhuizen en was op afroep beschikbaar om te helpen met de vieringen. Na hem zijn in de afgelopen 25 jaar een aantal theologen ons hiermee van dienst geweest. Vanaf september 2014 vervult ds.Nel van den Briel deze rol.

Naast de betrokkenheid op vrede en gerechtigheid in de wereld hebben we in de loop van de jaren steeds meer aandacht gekregen voor het zoeken naar innerlijke vrede en naar nieuwe vormen van spiritualiteit.