Identiteit

De Oecumenische Basisgroep Heerenveen biedt plaats aan mensen die op een open, respectvolle manier samen zoeken naar zingeving.

In  maandelijkse vieringen komen wij samen om ons geloof te verdiepen en te vieren, elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te inspireren.  Er is ruimte voor een grote verscheidenheid aan opvattingen en belevingen van het christelijk geloof.

 

Daarnaast wordt jaarlijks een leerhuis georganiseerd waarin een bepaald thema wordt uitgediept.