Datum Thema Voorbereidingsgroep
5 sep Gebed zonder eind Nel
3 oktober God met een kleine g Ben en Alie Kl.
7 november De Liefde is lankmoedig(= geduldig, veel verdragend, tolerant, toegevend       1 Cor. 13: 4  Anneke B., Eduard
5 december

 Geven en ontvangen zijn in waarheid Een

Cursus in Wonderen) 

 Johanna, Fred en Eli
2 januari Want onvolkomen is ons kennen                1 Cor. 13:  9 Wim B., Bart Kok.  Dee viering is geannuleerd!
6 februari Mens zijn op aarde  Wim B. , Bart K.
6 maart De Liefde kwetst niemands gevoel    1 Cor. 13:  4 Wiesje, Jetty en Irene
3 april De Liefde rekent het kwade niet toe   1 Cor.:4 Greet, Ali K.
1 mei Niet oordelen  Mattheus 7: 1-6 Jos, en Minke v.d. S
12 juni Afsluiting van het seizoen 20-2022 Ali, JanGert en Alie B.