JAARVERSLAG 2019

Hieronder treft u het verslag aan van onze activiteiten in het afgelopen jaar (2019).

Vieringen

Na de evaluatie op 2  juni 2019 is er een programma vastgesteld met de thema’s voor het komende jaar. De thema’s zijn aangedragen door de leden, en tot een samenhangend geheel gemaakt door enkelen uit de groep. Deze zijn teruggekomen als thema in de maandelijkse vieringen.

Men kon zich inschrijven om deel te nemen aan de voorbereiding van een viering. Per viering deden er drie á vier mensen mee. Nel van de Briel ondersteunde deze groepjes, vanuit haar theologische achtergrond.

De vieringen beginnen altijd om 10 uur, en na de tijd is er koffie, en is er ruimte om bij te praten.

In 2019 zag het programma er als volgt uit:

Zondag  6 januari 2019              Psalm 23 Geborgenheid, gezien zijn

Zondag 3 februari 2019             Over God wil ik zwijgen

Zondag 3 maart  2019                Amos

Zondag 7 april  2019                   Psalm 121 Vertrouwen

Zondag 5 mei  2019                    Micha. Maakt je gedrag echt uit voor God

Zondag 2 juni  2019                    Afsluiting in Snakkerbuoren

Zondag 1 september  2019        Wereldgodsdiensten of de mensheid zoekt God(en)?

Zondag  6 oktober 2019             De ongelovige Tomas

Zondag 3 november 2019          Gij zult u geen gesneden beelden maken

Zondag 1 december 2019          Het vijfde gebod: “Eert uw vader en uw moeder”.

Tijdens elke viering is er een collecte gehouden voor een goed doel, dat door de mensen die de voorbereiding doen, is uitgekozen.

Leerhuis

Ook is er ieder jaar een leerhuis.

Het thema dit jaar was:  Duurzaamheid

Koos van Noppen  heeft dit leerhuis verzorgd. Veel christenen hebben een blinde vlek voor de impact van hun manier van leven op de schepping. Koos van Noppen begrijpt daar niets van en roept op tot verootmoediging en schuldbelijdenis. “Een eenvoudig leven is het goede leven”. Deze avond zijn we, na de inleiding van Koos van Noppen, met elkaar in gesprek gegaan over het milieuvraagstuk