JAARVERSLAG 2020

Hieronder treft u het verslag aan van onze activiteiten in het afgelopen jaar (2020).

Vieringen

Dit jaar is een bijzonder jaar geworden vanwege het uitbreken van het virus Covid-19 in maart.

In januari, februari en maart hebben we een viering kunnen houden, zoals we gewend zijn.

In april, mei en juni was er geen viering mogelijk in verband met de beperkende maatregelen.

In september en oktober, november en december hebben de vieringen weer plaats kunnen vinden, met in achtneming van de maatregelen die door de regering zijn bepaald, anderhalve meter afstand, mondkapjes zolang men in beweging is en niet meer dan 30 mensen in de zaal van het gebouw De As.

De evaluatie heeft niet plaats kunnen vinden, we hopen dat dit in 2021 weer mogelijk is

De vieringen beginnen om 10 uur, en in januari, februari en maart was er na de viering koffie en ruimte om bij te praten. 

In 2020 zag het programma er als volgt uit:

Zondag 5 januari Gelukkig ouder worden

Zondag 2 februari Leven zonder waarom, Meister Echhart

Zondag 1 maart Verlangen naar Heelheid, DNA bepaald?

April, mei en juni: geen vieringen

Zondag 6 september De aarde…je naaste?

Zondag 4 oktober De boom in de tuin

Zondag 1 november Bijbelse vrouwen

Zondag 6 december Geef licht

Tijdens elke viering is er een collecte gehouden voor een goed doel, dat door de mensen die de voorbereiding doen is uitgekozen.

Leerhuis

Er was een leerhuis gepland in april, die verzorgd zou worden door Wouter Slob; dit is uitgesteld tot oktober, maar ook dit heeft geen doorgang kunnen vinden.