Jaarverslag 2022

Hieronder treft u het verslag aan van onze activiteiten in het afgelopen jaar (2022).

Vieringen

In de zomer van 2021 heeft een aantal leden nagedacht over mogelijke thema’s voor het komende jaar.

De thema’s zijn aangedragen door de leden en tot een samenhangend geheel gemaakt door deze leden.

De thema’s zijn een leidraad voorde maandelijkse vieringen.

Men kon zich inschrijven om deel te nemen aan de voorbereiding van een viering. Per viering deden er drie a vier mensen mee.

Nel van den Briel ondersteunde deze groepjes, vanuit haar theologische achtergrond, evenals voorgaande jaren.

In 2022 zag het programma er als volgt uit;

Zondag 9 januari     Want onvolkomen is ons kennen.

Zondag 6 februari   Mens zijn op aarde

Zondag 6 maart       Verbinding

Zondag 3 april          Waar sta je voor

Zondag 1 mei           Niet oordelen

Zondag 5 juni           Afsluitende bijeenkomst

Zondag 4 sept.         Genade en vrede

Zondag 2 oktober   Wie denk jij wel dat je bent

Zondag 6 nov.          Troost bij verdriet

Zondag 4 dec.          Keuze tussen goed en kwaad 

Tijdens elke viering is er een collecte gehouden voor een goed doel, dat door de mensen die de voorbereiding doen, is uitgekozen.

Tevens wordt er bij elke viering een inzameling voor de Voedselbank Heerenveen gehouden.

Leerhuis

We hebben er voor gekozen om het leerhuis naar 2023 te verplaatsen. Er werd in het najaar nog gevreesd voor de mogelijkheid dat Covid-19 nog weer terug zou keren in de wintermaanden.