Jaarverslag 2021

Hieronder treft u het verslag aan van onze activiteiten in het afgelopen jaar (2021).

Vieringen

Dit jaar was evenals vorig jaar een bijzonder jaar door de maatregelen rond het virus Covid-19.

Van januari tot en met juni waren er geen vieringen mogelijk in verband met de beperkende maatregelen.

In september, oktober, november en december hebben de vieringen weer plaats kunnen vinden, met in achtneming van de maatregelen die door de regering zijn bepaald, anderhalve meter afstand, mondkapjes zolang men in beweging is en niet meer dan 30 mensen in de zaal van Wijkcentrum De As.

 

De evaluatie heeft niet plaats kunnen vinden, we hopen dat dit in 2022 weer mogelijk is.

De vieringen beginnen om 10 uur, en na de tijd is er koffie, en is er ruimte om bij te praten.  

In dit jaar zag het programma er als volgt uit:

Januari, februari, maart, april, mei en juni: geen vieringen.

Zondag 5 september                 Gebed zonder eind

Zondag 3 oktober                       God met een kleine g

Zondag 7 november                   Liefde heeft een lange adem

Zondag 5 december                   Geven en ontvangen in waarheid Een?

 

Tijdens elke viering is er een collecte gehouden voor een goed doel, dat door de mensen die de voorbereiding doen, is uitgekozen.