Maatschappelijke betrokkenheid

In de vieringen komen met grote regelmaat maatschappelijke thema’s aan de orde. In de afgelopen jaren hebben we ons verdiept in maatschappelijke vraagstukken als ‘Geweld, oorlog en vrede’, ‘Verzet’, ‘Mens en Natuur’, ‘Goed en Kwaad’ of ‘Vrijheid’.

Op deze manier willen we de relatie benadrukken tussen bezinning en handelen: ‘ora et labora’. Wij zijn geen actiegroep, maar willen wél elkaar inspireren om ieder op zijn of haar eigen wijze een actieve rol te vervullen in de samenleving.

Elke viering collecteren we voor een maatschappelijk doel. De voorbereidingsgroep beslist zelf over de bestemming van deze collecte en probeert daarbij een koppeling te leggen met de viering. Soms worden initiatieven dicht bij huis aanbevolen voor geldelijke steun. Een andere keer zijn dit landelijke of internationale doelen. De verantwoording over het ingezamelde bedrag wordt gegeven in de eerstvolgende viering.

Met enige regelmaat collecteren we voor een weeshuis in Ethiopië, het CHAGAL Orphan Center (SGAOHO). Hier wonen 55 weeskinderen, afkomstig uit de locale gemeenschap. De Oecumenische Basisgroep  heeft een hechte relatie met dit weeshuis. Via Coks de Jong, een van onze vaste deelnemers, wordt de groep met enige regelmaat op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen aldaar. Voor SGAOHO is het prettig om enige structuur en zekerheid te hebben in de inkomsten. Daarom is besloten om het project aan te bevelen bij de individuele regelmatige bezoekers. Giften voor dit project kunnen worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de Oecumenische Basisgroep Heerenveen. Ook deze giften kunt u voor de Inkomstenbelasting aanmerken als gift. Als u bij de overboeking de bestemming vermeldt, zorgt de penningmeester voor het doorsluizen van uw gift naar het banknummer van het weeshuis.