Omzien naar elkaar

We vinden het belangrijk om, waar het kan en het op prijs wordt gesteld, om te zien naar elkaar. Op die manier proberen we in het klein invulling te geven aan verbondenheid en ontmoeting met elkaar. Niet de grote woorden, maar een klein gebaar kan immers soms het verschil maken.