Rooster 2021-2022

Hieronder staat het actuele rooster van de vieringen van het lopende seizoen. Dit is aan het begin van het seizoen vastgesteld. In de laatste kolom staan de voornamen van de leden van de oecumenische basisgroep die met elkaar de viering hebben of gaan voorbereiden. Deze naamsvermelding is bedoeld voor intern gebruik. 

Datum

Thema

Voorbereidingsgroep:

5  september

Gebed zonder einde  Nel
     
3 oktober God met een kleine g Ben en Alie Kl. 
 

 

 

7 november

De Liefde is lankmoedig(=geduldig, veel verdragend, tolerant

toegevend)                                                                             vers 4

Anneke B.
     
5 december Geven en ontvangen zijn in waarheid Een Johanna B.               
                                                 

       2  januari                                 Want onvolkomen is de ons kennen…..                            vers 4                                                                                                                                                                             

        6 februari                              De Liefde is goedertieren (=zachtaardig, goed)                vers 4                                                  Jetty, Grieke en Irene                                                  


       6 maart                                  De Liefde kwetst niemands gevoel                                     vers4                                                     Wiesje, Wyp                                                                                                                     


       3 april                                    De Liefde rekent het kwade niet toe                                 vers 4                                                   Greet, Wim R.                                             


       1 mei                                     Niet oordelen                                                                            Mattheus 7: 1 – 6                              Jos                                                                               


                                                                                                                                

     12 juni                                  Afsluiting van het seizoen