Stichting en bestuur

De Oecumenische Basisgroep Heerenveen is een Stichting die staat ingeschreven in het handelsregister onder de naam ‘Oecumenische Basisgemeente Heerenveen’.
Het bestuur van de Stichting, de zogenaamde Centrale Werkgroep, bestaat momenteel uit mevrouw Alie Buikema (voorzitter), dhr. Arie Brink (penningmeester), mevrouw Ali Koolhaas (secretaris) en mevrouw Rieki Kleinhesselink (lid).

 

De Centrale Werkgroep:

  • is het aanspreekpunt voor de deelnemers aan de Basisgroep voor wat betreft hun wensen en reacties;

  • verspreidt informatie onder deze groep;

  • maakt de planning en volgt de voortgang van de vieringen en de overige aktiviteiten;

  • bewaakt samen met de penningmeester de uitgaven en de kaspositie van de Basisgroep.

De Centrale Werkgroep komt ten minste één maal per kwartaal bijeen.

 

Jaarlijks organiseert de Centrale Werkgroep de jaarbijeenkomst van de leden / deelnemers aan de Oecumenische Basisgroep Heerenveen.