Viering 01 april 2012

De viering stond in het kader van het jaarthema “Over grenzen gaan”, en was op deze zondag gefocust op Palmpasen. De voorbereiding was in handen van 4 leden. Zij hadden de liturgie vorm gegeven rond het bekende Paasoratorium “Als de graankorrel sterft…….”. In gedeelten werden de verhalen en teksten van de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Het koortje had een belangrijke rol in het voorzingen van de liederen. De bijdrage van Cobi de Poel bestond dit keer uit een 3-tal gedichten van eigen hand, als reflecties op achtereenvolgens: de genezen blinde, de tollenaar Zacheus en over het ene talent.

De viering kan worden gezien als een brug tussen die van vorige maand over ‘de macht & de hoogmoed van de Toren van Babel’, en het thema voor devolgende maand, namelijk; De Navolging van Christus.

De collecte was dit keer voor Vluchtelingenwerk, afdeling Gezinshereniging.
Er waren 40 mensen aanwezig.

DK / 02 april 2012