Viering 2 september 2012

Voorbereiding door Ben, Grieke, Elie, Cobi en Wiesje

Een nieuw seizoen, een nieuwe start.

Tijdens de voorbereiding werd een link gelegd met het Bijbelboek Genesis, en in het bijzonder de hof van Eden. Daarnaast spraken we over het toen recente overlijden van de dichters Kopland en Komrij en de kunstenaar Le Roy. Zij hebben alle drie ideeën over “de tuin” nagelaten.

Als thema werd daarom gekozen:  “de tuin van het leven”.

Na de introductie werden eerst verschillende tuinbelevingen gepresenteerd, afgewisseld met passende liederen en muziek. Zo lazen we een gedicht van  Rutger Kopland (“tuin”, zie http://www.dbnl.org/tekst/_lie005200701_01/_lie005200701_01_0160.php), een gedicht van Gerrit Komrij (“alles blijft”, zie http://members.chello.nl/f.roumen/Bloemlezing5/GerritKomrij2.htm) . Ook luisterden we naar een verhaal van kikker en pad in de tuin (zie http://vroukje.weblog.nl/tuinieren/kikker-pad/) , stelden we ons een wandeling in de ecokathedraal van Le Roy voor (http://www.ecokathedraal.nl/) en keken we met Ben rond in zijn tuin waar we o.a. de klaprozen bewonderden.

In de “Bijbelse tuinbeschouwing” vertelde Cobi aan de hand van teksten uit Genesis  (2:8,9 en 15) en Jesaja  (51: 3) over de tuin als ommuurde ruimte waarbinnen het goed toeven is voor mensen, planten en dieren. Die tuin is niet een gegeven maar een opdracht, wij zijn de werkers die de tuin leefbaar moeten houden.

Na de collecte voor het weeshuis in Ethiopië sloten we de viering af met het lied “De steppe zal bloeien” van Huub Oosterhuis.

 

2 september 2012, Wiesje Kuijer