Viering 2012-11-03

 Viering 4 november 2012

Thema: Franciscus van Assisi en verbondenheid

In de voorbereiding hebben we gesproken over de vele inspirerende kanten van Franciscus en we kozen voor de verbondenheid die hij zijn hele leven heeft gezocht.

Verbondenheid met God, met medemensen en met de hele schepping.

We luisterden naar een verhaal over een belangrijke gebeurtenis in zijn leven, een moment van ommekeer: de ontmoeting met een melaatse. Zijn eerste reactie was zich vol walging afwenden, maar daarna voelde hij dat God hem hielp zijn ik-gerichtheid te overwinnen.

En hij gaf de melaatse de vredeskus.

Wij ontmoetten “Franciscus” en de “melaatse” stelden hun allerlei vragen.

We luisterden naar een wijsheidsspreuk van Franciscus die hij zelf vaak ervoer:

Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt,

zoals hij door hem gedragen wil worden

als hij in een soortgelijke situatie verkeert.

We zongen het loflied van Franciscus dat aan het einde van zijn leven in hem opwelde:

Geprezen o Heer, en geloofd en gedankt om Uw schepselen  die U dienen,

om broeder zon, om zuster maan en de sterren, om broeder wind, om moeder aarde …

 

We deelden de vrucht van de wijnstok en gaven een bijdrage aan de Leprastichting.

En we zongen elkaar in een grote kring de vredesgroet van Franciscus toe:

 

        Vrede en alle goeds, vrede wens ik jou,  vrede voor altijd.