Viering 6 mei 2012

Want, zie, het koninkrijk van God is binnen in u.” (Lukas 17:20-21)

Na de reis naar Jeruzalem van vorige maand hebben we in navolging van Thomas a Kempis een viering van bezinning en rust willen brengen. Drie leden en Cobi hebben de viering voorbereid.

Na een prachtig gedicht heeft Cobi de Poel uitgelegd hoe we in onszelf naar binnen zouden kunnen kijken en aan de hand van enkele teksten zouden kunnen mediteren. Het ging om de volgende teksten:

Johannes 8:12b “Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen,

Lukas 17:21 Men zal niet zeggen: “Zie hier of zie daar, want, zie, het koninkrijk van god is binnen in u.”

Mattheüs 11:28 “Kom naar mij, jullie allemaal die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, en ik zal jullie rust geven.”

Psalm 85:9 “Ik zal horen wat de eeuwige in mij spreekt.”

Afgewisseld met: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

De natuurgeluiden en het gebed waren passend voor deze lenteviering.

 De collecte was voor Asja: een kleinschalig opvanghuis voor meiden die via dwang en misleiding in de prostitutie terecht zijn gekomen..

Met enkele gasten waren alle stoelen bezet.

AD/24/5/2012