Viering van 2 juni 2013 (afsluiting seizoen)

De afsluiting van het seizoen 2012- 2013 bestond uit een kennismaking en uitwisseling met een andere maatschappelijke organisatie uit Heerenveen, te weten de locale afdeling van ‘Odd Fellows’. De Oecumenische Basisgroep Heerenveen maakt onderdeel uit van de Heerenveense samenleving, steunt locale initiatieven en heeft contacten met andere locale organisaties en groeperingen. Deze uitwisseling stond in dat kader.

De belangstelling voor de bijeenkomst was groot. Wij zijn bijzonder hartelijk ontvangen door bestuurders en leden van ‘Odd Fellows’. Binnen ‘Odd Fellows’ functioneren twee loges, één voor mannen en één voor vrouwen. De voorzitters van de beide loges hebben een inkijkje gegeven in de werkwijze, de activiteiten en de ‘mores’ binnen ‘Odd Fellows’. Daarnaast hebben we sfeer geproefd in de ruimte waar de loge-avonden worden gehouden en zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan.

Een opvallende overeenkomst tussen de beide groepen is de aandacht voor de eigenheid en de persoonlijke groei van ieder mens. De ontmoeting met anderen en het groepsverband ondersteunen de groepsleden in hun persoonlijk proces. Binnen ‘Odd Fellows’ bestaan daartoe tradities die functioneel zijn. Binnen de Oecumenische Basisgroep hechten we veel waarde aan het voorbereiden, in kleine groepen, van openbaar toegankelijke vieringen. De aanpak is verschillend, de achterliggende doelen en effecten zijn eigenlijk identiek. Een ander punt van overeenkomst tussen de beide groepen is de aandacht en verantwoordelijkheid voor maatschappelijke kwesties: “wat gebeurt er om mij / ons heen en hoe verhoud ik mij daartoe”.

Binnen de Oecumenische Basisgroep zoeken en vinden we inspiratie in de joods/christelijke religie en spiritualiteit. Weliswaar op een heel andere wijze is de religieuze inspiratie ook verankerd binnen ‘Odd Fellows’.