Voorbereiding vieringen

Bij toerbeurt geeft een groep van drie á vier deelnemers de viering vorm en inhoud, meestal ondersteund door theologisch begeleider ds. Nel van den Briel

Wij ervaren het voorbereiden van een viering doorgaans als een inspirerende bezigheid. Steeds weer is het een uitdaging die inspiratie over te brengen en te delen met de andere leden.

Meedoen aan de voorbereiding van een viering gebeurt op vrijwillige basis.